Ești offline

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov”

Perioada de desfășurare a Campaniei: 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020

ART. 1 - ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul campaniei promoționale cu premii “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov” (in continuare „Campania”) este societatea CEETRUS Romania S.R.L., cu sediul social în Mun. București, Str. Braşov, nr. 25, Clădirea de Birouri, etaj 5, Sector 6, Bucureşti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J40/14883/2007, cod unic de înregistrare RO 22217990, contul nr. RO64 BRDE 450S V708 4467 4500 deschis la BRD GSG, reprezentată prin BOȘCU SORINA-SILVIA, în calitate de Director de centru comercial denumită în continuare „Organizatorul”.
1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toţi participanții.
1.3. Prin participarea la această Campanie, Participantul declara ca a fost informat despre conținutul regulamentului și ca își exprimă acordul pentru participare. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.
1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, fără o informare prealabilă. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei. Orice modificare/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort https://www.facebook.com/CoresiBrasov/
1.5. Validarea câștigătorilor și oferirea premiilor revine Organizatorului.

ART. 2 - DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania este organizată și se desfășoară online, pe pagina de concurs dedicata  https://www.coresibrasov.ro/ro/concurscoresi, dar este comunicată online și pe: Campania “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov”
se va desfășura în perioada 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 in fiecare saptamana de joi pana duminica.

ART.3 – REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov”
3.1. Regulamentul oficial al Campaniei “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov” este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:
· pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort - https://www.facebook.com/CoresiBrasov/
· pe pagina web de campanie la domeniu htwww.coresibrasov.ro
· în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Strada Zaharia Stancu nr. 1, InfoDesk, Brasov.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

ART. 4 - DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. Se pot înscrie în vederea participării la campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România și care, la data inscrierii  in Campanie, au împlinit vârsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:
· angajații societatii Ceetrus Romania S.R.L. și ai distribuitorilor acesteia, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· angajații societatilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, precum si rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora (copii/părinți, frați/surori, soț/soție)
· persoanele care nu au posibilitatea să ridice premiul câștigat din magazinul Coresi Shopping Resort.
4.3. Nu pot participa la Campanie persoanele care nu completează câmpurile formularului aferent înscrierii în Campanie.

ART. 5 - PREMIILE ȘI PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
5.1. Premiile campaniei sunt următoarele:
5.1.1 Premiile saptamanale: 6 invitații/saptamana la film valabile la Cinema One din Coresi Shopping Resort de luni până joi între orele 10:00 și 17:00 la orice film mai puțin avanpremiere și filme 3D. Invitațiile au o valabilitate de cel mult 30 zile incepand cu ziua în care au fost desemnati castigatorii.

 
Nume premiu Descriere Cantitate Valoare
Invitații la film Valabile de luni până joi în intervalul 10:00 - 17:00 24/LUNĂ 21 LEI/fiecare


5.1.2. Lunar va fi acordat un premiu suplimentar  care poate consta în vouchere valabile la comercianții din Coresi Shopping Resort, carduri cadou sau alte premii a căror valoare nu va fi mai mică de 100 de lei și mai mare de 250 de lei. 

5.2 Extragerile premiilor saptamanale/lunare , se vor face in fiecare zi de luni orele 12.00 utilizând platforma online tragerilasorti.ro, (conform mecanismului descris la art. 6 de mai jos). Premiile vor putea fi ridicate personal de câștigători din Coresi Shopping Resort, de luni până duminică în intervalul 10:30 – 21:00 în baza unui act care poate certifica identitatea,de la biroul Infodesk din intrarea Piata cu Copaci, de la unul din reprezentanții centrului comercial.  

 
Nume premiu Descriere Cantitate Valoare
Invitații la film Valabile de luni pâmă joi între orele 10:00 și 17:00 6/săptămână 126 RON minim
Vouchere, carduri cadou, produse promoționale Încărcare carduri cu sume cuprinse între 100 și 250 de lei sau vouchere valorice sau produse promoționale 1/lună 250 lei


Valoarea totală lunară a premiilor nu va fi mai mare de 418 de lei.

5.2. Desemnarea câștigătorilor premiilor mentionate la art. 5.1. se va face prin tragere la sorți prin platforma software www.tragerilasorti.ro săptămânal și lunar -in fiecare zi de luni- orele 12. Organizatorul are obligația de a anunța câștigătorii pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort - https://www.facebook.com/CoresiBrasov/.
5.3. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări. Premiile neridicate de la biroul de informații în interval de 7 zile de la data anunțării câștigătorului vor fi retrase, iar câștigătorul își pierde dreptul asupra lor.

ART 6 MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
6.1. Condiții privind înscrierea validă în Campanie
Pentru participarea validă la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus.
(2) Clientii Coresi Shopping Resort pot participa la Campanie prin completarea formularului aferent concursului răspunzând la întrebarea de concurs.  
În urma completării formularului si raspunzand la intrebarea de concurs,  participantul va intra în concurs și va primi un e-mail de confirmare că este înscris în competiție. În măsura în care deși a intrat în concurs și a completat formularul, Participantul care nu poate intra in concurs, are posibilitatea trimiterii unui email la digital.romania@ceetrus.com, in vederea retransmiterii codului de concurs.
Campania este pusă la dispoziția vizitatorilor pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort https://www.facebook.com/CoresiBrasov/ în oricare dintre modalitățile și cu respectarea condițiilor solicitate ce sunt prevăzute la Art. 7.1 de mai jos.
(3) Participarea se va face exclusiv în perioada Campaniei menționată la Art. 6.2.1. de mai jos.
6. 2 Modalități de înscriere în Campania “Concurs săptămânal facebook website Coresi Brașov”.
6.2.1. “Tombolă cu premii concurs săptămânal Facebook/Website Coresi Brașov” se va desfășura în perioada 01 noiembrie 2019 – 31 martie 2020 in fiecare saptamana incapand de joi orele _14:00____ cand va fi anuntat concursul pentru saptamana in curs pe pagina web si facebook, si pana duminica saptamana in curs -orele   _23:59___  , timp în care participanții pot participa la Campania accesând website-ul de concurs www.coresibrasov.ro, sau prin accesarea, de pe pagina de Facebook – Coresi Shopping Resort - https://www.facebook.com/CoresiBrasov/ și de pe website-ul www.coresibrasov.ro. Clienții vor urma pașii de mai jos:
1. Vor completa câmpurile cu date de contact: prenume, nume, email (elemente obligatorii pentru participarea la concurs) și telefon
2. Vor raspunde in sectiunea dedicată la întrebarea săptămânală postată pe site.
Ulterior completarii formularului si acceptării termenilor și condițiilor de concurs, participanții vor primi pe email confirmarea inregistrarii printr-un email personalizat. 
6.2.2. Câștigătorii “Concurs săptămânal facebook website Coresi Brașov” vor primi premii conform stocurilor descrise în articolul 5.1.
6.2.3. Orice încercare de fraudare se va solda cu eliminarea participantului/participanților în cauză din Campanie, fără ca Organizatorul să fie obligat să-i anunțe pe cei invalidați, în prealabil.
6.2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a întreprinde verificări în baza de date a Campaniei pentru a preveni eventuale tentative de fraudare.
6.2.5. Pentru premiul lunar castigatorul se va extrage dintre Participantii inscrisi pentru premiile saptamanale in luna pentru care se anunta premiul lunar. Restul prevederilor privind premiile saptamanale se aplica in consecinta si pentru premiul lunar.

ART. 7 - CONDIȚII DE VALIDARE
7.1 Condiții de validare a participării
Pentru ca o participare să fie luată în considerare în Campanie, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
· Participantul să îndeplinească dreptul de participare de la Art. 4
Participantul trebuie sa acceseze campania promoțională ” “Concurs săptămânal facebook website Coresi Brașov” pe website-ul de concurs www.coresibrasov.ro, https://www.coresibrasov.ro/ro/concurscoresi răspunzând la întrebarea săptămânală, să completeze formularul de înscriere în concurs și să accepte regulamentul de campanie.
Toți participanții care completează formularul si raspund la intrebarea de concurs intră automat în tombolă, iar participantii desemnați câștigători îți pot ridica un premiul de la  InfoDesk, în termen de 7 zile de la data în care a fost anunțat că a câștigat.

ART. 8 – PREMII ACORDATE ÎN CENTRUL COMERCIAL
8.1 Numărul total de premii este conform stocului descris în articolul 5.1
8.2. Pentru a primi premiul, un vizitator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă domiciliul sau reședința în România;
- să fi implinit varsta de 18 cel mai tarziu la data începerii Campaniei;
- să îndeplinească criteriile menționate la articolul 4.
8.3. Premiile vor putea fi revendicate în termen de 7 zile de la desemnarea castigatorilor, din centrul comercial Coresi Shopping Resort – zona InfoDesk , prin prezentarea unui at de identitate.
8.4. În cazul în care câștigătorii nu își vor revendica premiul în termenul prevăzut, organizatorul are dreptul sa raporteze premiile pentru un alt concurs. Premiile neacordate ca urmare a invalidării câștigătorilor vor rămâne în proprietatea Organizatorului.
8.5 Fiecare premiu câștigat se poate acordă o singură dată, având în vedere că înscrierile în concurs vor fi limitate la o înscriere per adresă de email, sistemul de concurs depistând încercările multiple de intrare în concurs cu aceeași adresa de email.

ART. 9 - TAXE ȘI IMPOZITE
9.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ART 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII
10.1 Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
10.2 Organizatorii Campaniei promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promoționale cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această campanie, excepție făcând cele prevăzute de OG 99/2000 aprobată prin legea nr. 650/2002.
10.3 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
10.4 Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru:
1. Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit;
2. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiției. Participanții vor pune la dispoziția Organizatorului datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil) în vederea extragerii și validării premiilor.

ART. 11 - PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
11.1. Ceetrus Romania SRL prelucrează în calitate de operator datele cu caracter personale furnizate de participanți în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit, în continuare în prezenta secțiune “Operatorul”).
11.2. În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) nume;
(ii) prenume;
(iii) adresa de email;
(iv) număr de telefon; (optional)
11.3. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:
(i) organizării și desfășurării Campaniei;
(ii) desemnării și validării câștigătorilor;
(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Operatorului.
11.4. Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului și/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului.
11.5. Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite angajaților și colaboratorilor Organizatorului, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
11.6. Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necâștigătorilor vor fi distruse în termen de 60 de zile de la încheierea Campaniei, ele nefiind utilizate în niciun alt scop, până la momentul distrugerii acestora.
11.7. În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plângere adresată Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.
Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-un email la adresa dpo_romania@ceetrus.com sau cu o cerere scrisă la Ceetrus Romania SRL, str. Brașov nr. 25, Clădirea de Birouri, etajul 5, birourile Ceetrus, sector 6, București.9.
11.8. Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Operatorului, în scopul participării la Campanie, identificării si validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului.

ART. 12 - ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚA MAJORĂ
12.1 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.
12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
12.3 Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

ART. 13 – LITIGII
13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.
13.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

ART. 14 - ALTE CLAUZE
14.1 Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
14.2 Premiile neacordate sau nerevendicate pentru o perioada mai mare de 7 zile vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
14.3 Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul oficial al Campaniei.
14.4 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.------------------------------------------------------------
Actul s-a tehnoredactat si autentificat in 1 exemplar original, la sediul Societatii Profesionale Notariale AUTENTIC din Brasov, str. I. Maniu nr.  59, care a ramas in arhiva biroului si in 4 (patru) duplicate din care 3 (trei) duplicate s-au eliberat parți si 1(un) duplicat pentru arhiva biroului notarial.
                                                     
Organizatorul:
SC CEETRUS ROMANIA SRL
Prin reprezentant,
BOȘCU SORINA-SILVIAAct adițional 1 din 21.02.2020

Se modifică ART. 5 astfel: Valoarea premiilor oferite săptămânal va fi dublată (de la 250 de lei la 500 de lei, iar în loc de 6 invitații la film se vor acorda 2 invitații. Premiul va fi acordat săptămânal, iar câștigătorul va avea posibilitatea să își aleagă magazinul din incinta Coresi Shopping Resort de unde vrea să fie achiziționat cardul cadou în valoare de 500 de lei.
Se modifică ART. 6.2.1. toate concursurile online organizate de Coresi Shopping Resort în perioada 24 februarie – 31 martie 2020 vor începe în fiecare zi de luni, la ora 14:00 și vor fi anunțate printr-o postare pe pagina oficială de facebook. Extragerea câștigătorului va fi efectuată potrivit procedura explicată în regulament la ART 6. cu mențiunea că ziua extragerii va fi luni, după ora 10:00, iar anunțarea câștigătorului se va face la ora 12:00, pe pagina oficială de facebook Coresi Shopping Resort și pe site-ul oficial așa cum este menționat în regulamentul de concurs.


Organizatorul:
SC CEETRUS ROMANIA SRL
Prin reprezentant,
BOȘCU SORINA-SILVIA
 

Cookies

Acest site folosește cookie-uri

Cookie-urile sunt folosite pentru buna funcționare a acestui website și pentru a dezvolta îmbunătățiri ale acestuia pentru a vă oferi o experiență mai bună, pentru personalizarea conținutului și a publicității, pentru activarea caracteristicilor social media și analiza de trafic. Prin continuarea navigării pe acest site acceptați utilizarea cookie-urilor.

Necesare
Permanente
Statistici

Detalii

Alege cookie-urile pe care le accepți